Chroom 6

Chroom 6

Wanneer het vermoeden bestaat dat er Chroom 6 houdende verf is gebruikt  kunt u contact opnemen met ons. Wij werken samen met een gecertificeerd laboratoria. Zij stellen met behulp van monsters vast of er op uw project Chroom 6  besmetting aanwezig is.

Plan van aanpak

Bij vaststelling van Chroom 6, kunnen wij voor u een plan van aanpak maken inclusief een het VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). In het plan van aanpak zullen o.a. de volgende zaken besproken worden.

  • Oude verflagen laten zitten en daar op een veilige en gezonde manier een nieuw speciaal verfsysteem overheen zetten.
  • De oude aangetaste verflagen verwijderen en een nieuw coatingsysteem aanbrengen.